Now Loading...

DÀN CHẢO CÀY DP184A

Dàn càyTHÔNG TIN SẢN PHẨM


Khung cày với 3 vị trí điều chỉnh ở 3 mức nhằm phù hợp với từng tình trạng đất ở từng khu vực, từ đất bình thường cho đến đất rất cứng
DÀN CHẢO CÀY DP184A

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12-3-2018 11-50-04 AM1.jpg
*** Được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.


Nông cụ phù hợp khác