Now Loading...
Nông Cụ
Đảm bảo tương thích với máy kéo Kubota và phù hợp với thị trường Việt Nam. Tất cả các loại nông cụ phục vụ cho khâu : Làm đất, Trồng, Chăm sóc, Thu hoạch và Vận chuyển được trải qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm ngay trên cánh đồng Việt Nam bởi các chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thái Lan nhằm mang lại giá trị sử dụng cao nhất cho người nông dân Việt Nam.

Dàn xới


Nông Cụ
DÀN XỚI KRX71D
Nông Cụ
DÀN XỚI RX85B2
Nông Cụ
DÀN XỚI RX135B2
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX164SP-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX164-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX175SP-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX175-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX183SP-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX193SP-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI KRX193-VN
Nông Cụ
DÀN XỚI RX220H
Nông Cụ
DÀN XỚI RX220G


Dàn cày


Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP184A
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP203B
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP223C-HP
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP224E-HP
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP224F-HP
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP224F-HP2
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP243H
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP263J
Nông Cụ
DÀN CHẢO CÀY DP264L


Dàn bừa


Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH205A
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH205B
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH225C-H
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH226E-HP
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH245-6F-HP
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH247H
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH266JW
Nông Cụ
DÀN CHẢO BỪA DH267L


Dàn ủi


Nông Cụ
DÀN ỦI FD164E
Nông Cụ
DÀN ỦI FD186F
Nông Cụ
DÀN ỦI FD202H
Nông Cụ
DÀN ỦI FD206J
Nông Cụ
DÀN ỦI FD203G
Nông Cụ
DÀN ỦI FD210L


Xúc lật


Nông Cụ
DÀN XÚC LA508
Nông Cụ
DÀN XÚC LA508T-1
Nông Cụ
DÀN XÚC LA588T
Nông Cụ
DÀN XÚC LA588T-1


Nông cụ đặc biệt


Nông Cụ
DÀN TUỐT LÁ MÍA SLR110H
Nông Cụ
DÀN THU HOẠCH SẮN CDC80
Nông Cụ
KHUNG CHẮN LÁ MÍA SG270
Nông Cụ
DÀN TRỒNG MÍA SP420
Nông Cụ
DÀN TRỒNG SẮN CP100F
Nông Cụ
DÀN GẮP MÍA SGB470
Nông Cụ
DÀN TRỒNG MÍA SP920
Nông Cụ
DÀN BÓN PHÂN CHO MÍA SF940-PRO


Bộ phụ kiện máy gặt


Nông Cụ
Bộ gặt đậu BK70
Nông Cụ
Bộ gặt bắp CK70