Now Loading...

DÀN TRỒNG SẮN CP100F

Nông cụ đặc biệtTHÔNG TIN SẢN PHẨM


Thay thế một lượng nhân công đáng kể, nâng cao hiệu quả công việc. Việc trồng được thực hiện một cách nhịp nhàng giữa các giai đoạn như : Bón phân, tạo luống, cắt hom và trồng giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và chính xác cao bởi hệ thống cắt hom hoạt động liên tục và đồng đều.
DÀN TRỒNG SẮN CP100F

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12-3-2018 11-50-04 AM1.jpg
*** Được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.


Nông cụ phù hợp khác