Now Loading...

DÀN TRỒNG MÍA SP420

Nông cụ đặc biệtTHÔNG TIN SẢN PHẨM


Với đăc tính như : Trồng sâu, cắt hom đều,…mang lại năng suất cao. Kết hợp với bánh xe truyền động được thiết kế chạm sát đất trong suốt quá trình vận hành giúp hệ thống cắt hom hoạt động liên tục và nhịp nhàng.
DÀN TRỒNG MÍA SP420

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12-3-2018 11-50-04 AM1.jpg
*** Được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.


Nông cụ phù hợp khác