Now Loading...

DÀN CHẢO BỪA DH245-6F-HP

Dàn bừaTHÔNG TIN SẢN PHẨM


Dàn chảo bừa DH245-6F-HP được thiết kế độc lập giữa các chảo, có thể sử dụng 5 hoặc 6 chảo tùy vào điều kiện đất.
DÀN CHẢO BỪA DH245-6F-HP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

12-3-2018 11-50-04 AM1.jpg
*** Được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.


Nông cụ phù hợp khác